Multiplications 2008-2023

Multiplications – a series that I didn’t notice myself, only a certain collector drew my attention to it. I’ve always found it easy to compose from duplicate characters as if one version of the setting/model wasn’t enough to show everything I wanted. This „almost” movement, the whole story in one painting, has always hypnotized and inspired me. It’s interesting to see them here together.

Multiplikacje – seria której sama nie zauważyłam, dopiero pewien kolekcjoner zwrócił mi na nią uwagę. Od zawsze znajdywałam łatwość w komponowaniu z powielonych postaci tak jakby jedna wersja ustawienia/modelki mi nie wystarczała aby pokazać wszystko co chcę. Ten „prawie” ruch, cała opowieść na jednym obrazie, od zawsze mnie hipnotyzowały i inspirowały. Ciekawie jest je zobaczyć tutaj razem.
2023.01.19


„The blue light doesn’t carry a scent” oil on panel and canvas 12x20in 30/50cm 2024 Anna Wypych
„Niebieskie światło nie pachnie” olej na panelu i płótnie 30/50cm 2024 Anna Wypych
more: https://annawypych.com/?p=5538

„Slow” oil on canvas 20x28inch 50 / 70cm 2023 Anna Wypych
„Powoli” olej na płótnie 50/70cm 2023 Anna Wypych

more: https://annawypych.com/?p=5299

„Weird story” oil on canvas 39,5×23,5 inch 60/100cm Anna Wypych 2023
„Dziwna historia” olej na płótnie 60/100cm Anna Wypych 2023

more: https://annawypych.com/?p=5257

„Good Will-o’-the-wisp ” oil on canvas 20x24inch 50/60cm 2021 Anna Wypych
more: https://annawypych.com/?p=4452

„She the fire.” oil on canvas 39.5 x 27.5 inch 100/70cm  Anna Wypych 2021
more: https://annawypych.com/?p=3726

That obvious truth, there are many of you… „ oil on canvas 39×24 in 100/60cm 2020 Anna Wypych
more: https://annawypych.com/?p=3180

„The Vestals – protectors of inner fire” oil on canvas 39.5 x 27.5 inch 100/70cm  Anna Wypych 2019
more: https://annawypych.com/?p=2493

„Fresh green” oil on icon panel 20/27,5 inch, 50/70cm, 2015
more: https://annawypych.com/?p=998

„Leaving toxic habits.” oil on canvas, 100/80cm 39,5/31,5 inch, 2015
more: https://annawypych.com/?p=891

„Secret mask” oil on canvas 100/80cm 39,5/31,5 inch, 2014
more: https://annawypych.com/?p=230
 „Obvious true, there is one girl not two. „ oil on canvas, 2014, 60/90 cm, 23,5 / 35,5 inch, 2014
more: https://annawypych.com/?p=226
“Hormones” oil on canvas, 100/80cm, 39/31,5 inch, 2014
more: https://annawypych.com/?p=222

“Loading… Humours, endless ordinary daily affairs, cycles, linear theory of time, keeping your head above water, and all that “true life” which parents warned you. Life is loading…” oil on canvas, 95/110 cm, 37/43 inch, 2013
more: https://annawypych.com/?p=191

„Second” oil on canvas, 150/200cm, 59/79 inch, 2013
more: https://annawypych.com/?p=175
„Primitive truth” oil on canvas, 150/200cm, 59/79 inch, 2013
more: https://annawypych.com/?p=105
„Pink and flower” oil on canvas, 150/200cm, 59/79 inch, 2012
more: https://annawypych.com/?p=88
„Strong and / or Weak” oil on canvas, 150/200cm, 59/79 inch, 2012
more: https://annawypych.com/?p=72

„Conjuration” oil on canvas 220/300 cm, 87×118 inch 2011

 „Hands” oil on canvas 90/100 cm 35×39 inch

„Membrane „ oil on canvas 220/300 cm, 87×118 inch 2011

Eve oil on canvas 2009

Eve oil on canvas 2009

„Eve” oil on canvas 220/300 cm, 87×118 inch 2011

„Judith” oil on canvas 220/300 cm, 87×118 inch 2011

„Love” oil on canvas 220/300cm 87×118 inch 2010

„Arachne” oil on canvas 220/300cm, 87×118 inch 2010

„No” oil on canvas 220/300cm, 87×118 inch 2009

„Daily” oil on canvas 220/300cm, 87×118 inch 2009

„Three Graces” oil on canvas 220/300cm, 87×118 inch 2008

„Polip” oil on canvas 220/300cm, 87×118 inch 2008