Art print, limited series A 5 pcs 2024
The painting: „The Vestals – protectors of inner fire” oil on canvas 39.5 x 27.5 inch 100/70cm  Anna Wypych 2019
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 50/70cm 20/27,5 inch
with passe partout 100/70cm 39.5 x 27.5 inch
The price: 115USD or 450zł
+ shipping costs

Wydruk artystyczny, seria limitowana A 5 szt 2024
Obraz:„Westalki – strażniczki wewnętrznego ognia.” olej na płótnie 100/70cm Anna Wypych 2019
Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Rozmiar: 50/70cm
z paspartu 100/70cm
Cena: 450zł
+ koszt wysyłki

I have limited series of prints, availably only directly.

Art print, limited series A 10 pcs 2023

The painting: „Playing with food. ” Feast 2, oil on canvas 16x39in 40/100cm 2021 Anna Wypych
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 40/95cm 16x38in
The price: 187USD or 750zł
With shipping worldwide: 200usd

Art print, limited series B 22 pcs 2023

The painting: „Playing with food. ” Feast 2, oil on canvas 16x39in 40/100cm 2021 Anna Wypych
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 26/62cm 10x24in
The price: 87USD or 350zł
With shipping worldwide: 100usd

Limitowana seria wydruków, dostępne wyłącznie bezpośrednio.

Wydruk artystyczny, seria limitowana A 10szt 2023

Obraz: „Zabawa jedzeniem” Uczta 2, olej na płótnie 40/100cm 2021 Anna Wypych

Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2

Rozmiar: 40/95cm 16x38in
Cena: 750zł

Wydruk artystyczny, seria limitowana B 22szt 2023

Obraz: „Zabawa jedzeniem” Uczta 2, olej na płótnie 40/100cm 2021 Anna Wypych

Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2

Rozmiar: 26/62cm 10x24in

Cena: 350zł


contact / kontakt

ania.wypych84@gmail.com