Red / Czerwony

This is my latest fiery red series.

Emotional states have always been perceived as an obstacle, and „glass and eye” is seen as a better approach. Meanwhile, we are in the 21st century and AI is „more” in each of these rational approaches. However, they cannot put a child to sleep or take care of a sick elderly person. Suddenly it turns out that we have to reevaluate our approach, and what is soft, delicate and emotional becomes irreplaceable by machines and this is value.

To jest moja najnowsza seria ogniście czerwona.

Stany emocjonalne od zawsze były postrzegane jako przeszkoda., a „szkiełko i oko” widziane jako to lepsze podejście. Tymczasem mamy 21 wiek i AI jest „bardziej” w każdym z tych racjonalnych podejść. Za to nie potrafi utulić do snu dziecka i zaopiekować się schorowaną starszą osobą. Nagle okazuje się ze musimy przewartościować podejście, i to co miękkie, delikatne, emocjonalne staje się niezastępowalne przez maszyny i to jest wartość.

„What do busy little bees whisper about?” oil on canvas 24x28inch 60/70cm Anna Wypych 2023
„O czym szepczą pracowite pszczółki” olej na płótnie 60/70cm Anna Wypych 2023
more: https://annawypych.com/?p=5438

„Zwierzok / Creature” oil on canvas 20x28inch 50/70cm 2023 Anna Wypych
„Zwierzok” olej na płótnie 50/70cm 2023 Anna Wypych
more: https://annawypych.com/?p=5350

„Eyes” oil on panel and canvas 30/50cm 2022/2023 Anna Wypych
„Oczy” olej na panelu i płótnie 30/50cm 2022/2023 Anna Wypych
more: https://annawypych.com/?p=5129

„Heart” oil on panel and canvas 30/50cm 2022/2023 Anna Wypych
„Serce” olej na panelu i płótnie 30/50cm 2022/2023 Anna Wypych
more: https://annawypych.com/?p=5154