Heart

„Heart” oil on panel and canvas 30/50cm 2022/2023 Anna Wypych
„Serce” olej na panelu i płótnie 30/50cm 2022/2023 Anna Wypych

„Heart” oil on panel and canvas 30/50cm 2022/2023 Anna Wypych

I continue to explore, re-defines the look/glance. It is a sister painting to „Eyes”, my previous work, I invented them both together, and they complement each other.

Heart story.
Teenage time, as probably for most of us, was difficult and dangerous for me due to the vastness of „non-thinking” that dominated me at that time. In addition, oversensitivity at every point and the first attempts to define who and what I am. The world I saw then was black and white and it hurt like your eyes hurt when, after a long stay in the dark, you are suddenly struck by a bright light.
At that time, I painted various „teenage” paintings, but there was one special one among them – a picture showing the heart organ, and its fate, how tragic. At some point, being a minor, I decided (following the example of my friends from art high school) to make my first individual exhibition. It took place in a club-gallery in Sopot and officially, due to my age, I did not have access to the above-mentioned place yet. However, they let me into my own opening as an exception, under the supervision of an adult.The paintings hung and my „heart” was among them. It was the first time I encountered criticism from strangers, but that’s nothing. When, after two weeks, I returned to pick up the paintings, unfortunately, it turned out that the painting of the heart had disappeared. I was looking for it and it turned out that it had fallen off the wall and had been abused on the ground for two weeks. The painting was tiny, and simply no one paid attention to it laying on the floor in the dark club. I took it home in a lamentable state. I couldn’t fix it, I was too devastated, but I wrapped it in paper and kept it as a souvenir/warning. I have it to this day.

I feel under my skin that the heart and the eye are not far from each other.
„Eyes” and „Heart” Two self-portraits, the first in six years, i.e. since 2017.

„Serce” olej na panelu i płótnie 30/50cm 2022/2023 Anna Wypych

Dalej badam, re-definiuje spojrzenie. Jest to obraz siostra do „Oczu”, mojej poprzedniej pracy, wymyśliłam je oba razem, i wzajemnie się dopełniają.

Historia serca.
Czas nastolatkowy, tak jak zapewne dla większości z nas, był dla mnie trudny i niebezpieczny ze względu na bezmiar „niepomyślunku” jaki w tamtym czasie u mnie dominował. Do tego przewrażliwienie na każdym punkcie i pierwsze próby określenia tego kim i jaka jestem. Ówczesny świat jaki widziałam był czarno biały i bolał, tak jak bolą cie oczy gdy po długim pobycie w ciemności nagle porazi cię jasne światło.
W tym czasie malowałam różne „nastolatkowe” obrazy ale był wśród nich jeden szczególny – obraz przedstawiający organ serce, a jego losy, jakże tragiczne. W pewnym momencie , będąc jeszcze niepełnoletnia postanowiłam (idąc za przykładem koleżanek z szkoły plastycznej) zrobić pierwszą wystawę indywidualną. Odbyła się w klubo-galerii w Sopocie i oficjalnie, ze względu na wiek nie miałam jeszcze wstępu do wyżej wymienionego miejsca. Wpuścili mnie jednak na mój własny wernisaż w drodze wyjątku, pod opieką osoby pełnoletniej. Obrazy zawisły a wśród nich moje „serce”. Pierwszy raz zetknęłam się wtedy z krytyką osób obcych, ale to nic. Gdy po dwóch tygodniach wróciłam aby zabrać obrazy niestety okazało się ze obraz serce zniknął. Szukałam go i okazało się ze spadł z ściany i przez te dwa tyg był poniewierany po ziemi. Obraz był malutki, i po prostu nikt na niego nie zwrócił uwagi w ciemnym klubie. W opłakanym stanie zabrałam go do domu. Nie mogłam go naprawić, zbyt bardzo mi było przykro, ale zapakowałam go w papier i zostawiłam sobie na pamiątkę/przestrogę. Mam go do dziś.

Czuję pod skórą że serce i oko nie są wcale od siebie dalekie.
„Oczy” i „Serce” Dwa autoportety, pierwsze od sześciu lat czyli od 2017.