Art print, limited series A 10 pcs 2024
The painting: „Tiny ero” oil on panel 12/12cm 5x5inch 2022 Anna Wypych
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 13/13 cm 5×5 inch
with passe partout 25/25 cm 10×10 inch
The price: 20USD or 80zł
+ shipping costs

Wydruk artystyczny, seria limitowana A 10 szt 2024
Obraz: „Małe ero” olej na panelu 12/12cm 5x5inch 2022 Anna Wypych
Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Rozmiar: 13/13 cm
z paspartu 25/25cm
Cena: 80zł
+ koszt wysyłki

Art print, limited series A 10 pcs 2024
The painting: „Roses shouldn’t be treated like that…” Ero 2, oil on panel 6x8in 15/21cm 2021 Anna Wypych
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 13/18 cm 5×7 inch
with passe partout 21/30cm 8×12 inch
The price: 20USD or 80zł
+ shipping costs

Wydruk artystyczny, seria limitowana A 10 szt 2024
Obraz: „Tak się nie traktuje róż….” Ero 2, olej na desce 15/21cm 2021 Anna Wypych
Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Rozmiar: 13/18 cm
z paspartu 21/30cm
Cena: 80zł
+ koszt wysyłki

Art print, limited series A 10 pcs 2024
The painting: „Primitive truth” oil on canvas, 150/200cm, 59/79 inch, 2013 Anna Wypych
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 13/18 cm 5×7 inch
with passe partout 21/30cm 8×12 inch
The price: 20USD or 80zł
+ shipping costs

Wydruk artystyczny, seria limitowana A 10 szt 2024
Obraz: „Prymitywna prawda” olej na płótnie 150/200cm 2013 Anna Wypych
Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Rozmiar: 13/18 cm
z paspartu 21/30cm
Cena: 80zł
+ koszt wysyłki

Art print, limited series A 10 pcs 2024
The painting: „Insect – Lick Where It Hurts” Feast 4, Oil on panel 9x12inch 22/30cm 2022 Anna Wypych
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 21/30cm 8×12 inch
with passe partout 30/40cm 12×16 inch
The price: 30USD or 120zł
+ shipping costs

Wydruk artystyczny, seria limitowana A 10 szt 2024
Obraz: „Owad – poliżę gdzie boli” Uczta 4, olej na panelu 23/30cm 2022 Anna Wypych
Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Rozmiar: 21/30cmcm
z paspartu 30/40cm
Cena: 120zł
+ koszt wysyłki

Art print, limited series A 10 pcs 2024
The painting: „The Mood” oil on canvas 16/20inch 40/50cm 2022 Anna Wypych
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 21/30cm 8×12 inch
with passe partout 30/40cm 12×16 inch
The price: 30USD or 120zł
+ shipping costs

Wydruk artystyczny, seria limitowana A 10 szt 2024
Obraz:„Nastrój” olej na płótnie 40/50cm 2022 Anna Wypych
Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Rozmiar: 21/30cmcm
z paspartu 30/40cm
Cena: 120zł
+ koszt wysyłki

Art print, limited series A 5 pcs 2024
The painting: „The Vestals – protectors of inner fire” oil on canvas 39.5 x 27.5 inch 100/70cm  Anna Wypych 2019
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 50/70cm 20/27,5 inch
with passe partout 100/70cm 39.5 x 27.5 inch
The price: 115USD or 450zł
+ shipping costs

Wydruk artystyczny, seria limitowana A 5 szt 2024
Obraz:„Westalki – strażniczki wewnętrznego ognia.” olej na płótnie 100/70cm Anna Wypych 2019
Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Rozmiar: 50/70cm
z paspartu 100/70cm
Cena: 450zł
+ koszt wysyłki

I have limited series of prints, availably only directly.

Art print, limited series A 10 pcs 2023

The painting: „Playing with food. ” Feast 2, oil on canvas 16x39in 40/100cm 2021 Anna Wypych
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 40/95cm 16x38in
The price: 187USD or 750zł
With shipping worldwide: 200usd

Art print, limited series B 22 pcs 2023

The painting: „Playing with food. ” Feast 2, oil on canvas 16x39in 40/100cm 2021 Anna Wypych
Paper: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2
Size: 26/62cm 10x24in
The price: 87USD or 350zł
With shipping worldwide: 100usd

Limitowana seria wydruków, dostępne wyłącznie bezpośrednio.

Wydruk artystyczny, seria limitowana A 10szt 2023

Obraz: „Zabawa jedzeniem” Uczta 2, olej na płótnie 40/100cm 2021 Anna Wypych

Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2

Rozmiar: 40/95cm 16x38in
Cena: 750zł

Wydruk artystyczny, seria limitowana B 22szt 2023

Obraz: „Zabawa jedzeniem” Uczta 2, olej na płótnie 40/100cm 2021 Anna Wypych

Papier: Hahnemuhle Museum Etching 350g/m2

Rozmiar: 26/62cm 10x24in

Cena: 350zł


contact / kontakt

ania.wypych84@gmail.com