ANG

   Anna Wypych’s paintings captivate attention with their strength, uncompromising nature, and masterful technique. The artist consistently dedicates her work to women, surpassing the boundaries of realism. Wypych’s canvas protagonists exude charisma and self-assurance, going beyond mere depictions of beautiful, intriguing women—they radiate power. The artist focuses on the atmosphere surrounding the portrayed characters, emphasizing their emotional depth and individuality in a symbolic manner. Through metaphors and personal symbols, Anna Wypych conveys stories, creating art that serves as a continuous reaction and profound commentary on contemporary issues. Wypych delves into themes related to femininity, motherhood, capitalism, and the challenges of post-pandemic times. She employs traditional oil painting techniques, with a penchant for hyperrealistic representation, boldly and spectacularly transcending the limitations of literal interpretation.

   At the beginning of each painting lies a concept; Anna Wypych is well aware of the desired effect she aims to achieve. Often inspired by the charisma of her models, she organizes photo sessions with them, later utilizing the captured images in her painting process. The artist is an individualist, seeking such qualities in the women she portrays. The strength and self-assurance of her protagonists are embedded in their gaze. Boldly and unapologetically, many of her paintings depict characters who confidently lock eyes with the viewer, fully aware of their own power. These gazes can be intimidating. As Wypych acknowledges, the process of creating each portrait begins with the eyes—the mirror of the soul, a symbol of power, vigilance, and inner sight. The motif of the eye consistently reappears in her body of work, both in older and more recent pieces. The gaze in a painting, especially in portraiture, holds incredible power. Several pairs of eyes in the artist’s latest works fixate directly on the viewer. The multiplication of these gazes, intense and resolute, brimming with wisdom and gentleness, has the potential to evoke a spectrum of emotions and associations.

   Over time, Anna Wypych’s painting style, color palette, and canvas sizes have evolved. However, her interests remain constant—spirituality, ideas, and emotions. Accompanying her created paintings is original poetry or commentary reflecting on the depicted themes. The women in Anna Wypych’s canvases, portrayed with photographic precision, featuring visible freckles, wrinkles, or folds in the skin, are simultaneously magically surreal. The artist does not impose interpretations or provide ready-made solutions. She enjoys ambiguity and suggestiveness, employing techniques of repetition and multiplication. As a result, the boundary between hyperrealism and the surreal becomes blurred. In addition to her masterfully controlled technique, Wypych’s works captivate attention through the strength they exude and the distinctive atmosphere they convey. Boldly combining intense reds, pinks, and oranges with deep blacks, against which the models’ pale skin shines, the artist erases the line between hyperrealism and the surreal. The contrast between the delicacy of sensitivity and a certain darkness is also evident in the choice of symbols and how she highlights them on the canvases.

   In her latest works, the artist explores the boundary between reality and fantasy with even greater intensity. In the red series, multiplications are a significant theme, appearing to be a continuation and expansion of her earlier artistic interests. Undoubtedly, they add expression to the representations. Anna Wypych is known for combining realistic detail with elements of surrealism, and her newest canvases feature important symbols for the artist, such as the heart, eye, fruits, and bee. It’s art full of tensions that engage the imagination. On a porcelain-like face of a model, a bee travels, while the woman attempts to touch the insect with her tongue. Another time, a dark-haired model relishes a fruit, while her „shadow” sternly gazes at the viewer. Anna Wypych successfully and enjoyably emphasizes all kinds of contrasts and dissonances. If uncompromisingness can have a scale, with each completed painting, the artist is closer to reaching its peak. Simultaneously, she shows and proves how many shades the power and strength, especially the feminine strength, can have.
   Wypych provokes, challenges the viewer, encouraging them to establish an emotional connection with the protagonist. The artist undoubtedly seeks multidimensionality and ambiguity. While formally faithful to what is real, she tells her stories by transcending logic, literalness, and rationalism. This combination makes Anna Wypych’s paintings intensely sensory, opening doors to multiple interpretations.

Małgorzata Latos
translation Wypych

2024.01

PL
 
   Obrazy Anny Wypych zwracają uwagę siłą, bezkompromisowością oraz mistrzowską techniką. Artystka konsekwentnie poświęca swoją twórczość kobietom, wykraczając poza granice realizmu. Bohaterki płócien Wypych mają charyzmę i pewność siebie. To nie tylko wizerunki pięknych, intrygujących kobiet – one emanują mocą. Artystka skupia  się na atmosferze towarzyszącej przedstawionym postaciom. Podkreśla ich emocjonalności i indywidualnym charakter, które są wyrażone w sposób symboliczny. Anna Wypych za pomocą metafor i osobistych symboli przemyca historie. To twórczość, która jest nieustanną reakcją i pogłębionym komentarzem na temat współczesności. Artystka porusza tematy związane z kobiecością, rodzicielstwem, kapitalizmem, trudami i wyzwaniami czasów postpandemicznych.  Anna Wypych tworzy w tradycyjnej technice olejnej. Bliski jest jej hiperrealistyczny sposób obrazowania jednak ze śmiałością i spektakularnością przekracza barierę tego, co dosłowne.
   Początkiem każdego obrazu jest koncepcja, Anna Wypych doskonale wie, jaki efekt pragnie uzyskać. Niejednokrotnie zainspirowana charyzmą modelek organizuje im sesje zdjęciowe, które później wykorzystuje przy pracy nad obrazem. Artystka jest indywidualistką, takich też cech szuka u kobiet, które maluje. Siła i pewność siebie bohaterek tkwią w ich spojrzeniu. Na wielu obrazach odważnie i bez skrępowania patrzą prosto na widza, doskonale zdając sobie sprawę ze swojej siły. Te spojrzenia mogą onieśmielać. Jak przyznaje Wypych, praca nad każdym portretem zaczyna się właśnie od oczu. To zwierciadło duszy, symbol władzy, czujności, widzenia wewnętrznego. Motyw oka regularnie powraca w jej twórczości, zarówno w starszych, jak i nowszych pracach. Spojrzenie w obrazie, a szczególnie w portrecie, ma niesamowitą moc. Kilkanaście par oczu wpatruje się w widza prosto z najnowszych prac artystki. Multiplikacja spojrzeń, które są intensywne, zdecydowane, pełne mądrości i łagodności, mogą budzić cały wachlarz emocji i skojarzeń.
   Z czasem sposób malowania, kolorystyka i rozmiary płócien ewoluowały. Niezależnie od tego niezmienne pozostają zainteresowania Anny Wypych – duchowość, idee i emocje. Powstałym obrazom towarzyszy autorska poezja lub komentarz będący refleksją nad poruszanym tematem. Kobiety z płócien Anny Wypych przedstawione z fotograficzną precyzją z widocznymi piegami, zmarszczkami czy załamaniami skóry są jednocześnie magicznie nadrealne. Artystka nie narzuca interpretacji, nie podsuwa gotowych rozwiązań. Lubi niejednoznaczność i sugestywność. Stosuje zabieg zwielokrotnień i multiplikacji – w efekcie granica między hiperrealnością a tym, co surrealne, zostaje zatarta. Obok mistrzowsko opanowanego warsztatu prace Wypych zwracają uwagę emanującą z nich siłą i charakterystycznym nastrojem. Artystka śmiało łączy intensywne czerwienie, róże i pomarańcze z głęboką czernią, na której tle błyszczy blada skóra modelek. Kontrast delikatności wrażliwości i pewnego rodzaju mroku jest dostrzegalny także w wyborze symboli oraz sposobie, w jaki eksponuje je na płótnach. 
   W najnowszych pracach artystka z jeszcze większą intensywnością eksploruje granicę między rzeczywistością a fantastyką. W serii czerwonej ważnym tematem są multiplikacje, które wydają się być kontynuacją i rozwinięciem jej wcześniejszych zainteresowań artystycznych. Bez wątpienia dodają one ekspresji przedstawieniom. Anna Wypych jest znana z łączenia realistycznego detalu z elementami surrealizmu, na najnowszych płótnach pojawiają się więc ważne dla artystki symbole, takie jak serce, oko, owoce czy pszczoła. To sztuka, która jest pełna napięć działających na wyobraźnię. Po porcelanowej twarzy modelki wędruje pszczoła, kobieta próbuje dotknąć owada językiem. Innym razem czarnowłosa modelka z rozkoszą smakuje owoc, jednocześnie jej „cień” hardo wpatruje się w widza. Anna Wypych z powodzeniem i przyjemnością podkreśla wszelkiego rodzaju kontrasty i dysonanse. Jeżeli bezkompromisowość może mieć skalę, artystka z każdym kolejnym ukończonym obrazem jest bliżej osiągnięcia jej szczytu. Jednocześnie pokazuje i udowadnia, jak wiele odcieni może mieć moc oraz siła, w szczególności ta kobieca.
   Wypych prowokuje, rzuca wyzwanie oglądającemu, zachęcając go do nawiązania emocjonalnej więzi z bohaterką. Artystka bez wątpienia poszukuje wielowymiarowości i wieloznaczności. I chociaż w warstwie formalnej jest wierna temu, co realne, swoje historie opowiada wychodząc poza logikę, dosłowność i racjonalizm. To połączenie sprawia, że obrazy Anny Wypych z intensywnością oddziałują na zmysły, otwierając drzwi do wielu interpretacji.
 
Małgorzata Latos
2024.01