Busy little bee

„What do busy little bees whisper about?” oil on canvas 24x28inch 60/70cm Anna Wypych 2023
„O czym szepczą pracowite pszczółki” olej na płótnie 60/70cm Anna Wypych 2023

I’m all ears.

This is a painting about work. The hard kind. The long kind. The kind that, if you don’t watch out, will engulf you, devour your body, your life, your time, and your loved ones. The kind that yields beautifully and abundantly. The kind that acts like a drug. The kind you love but that eats you up. The kind you love when it eats you up.

Zamieniam się w słuch.

Jest to obraz o pracy. Tej ciężkiej. Tej długiej. Tej której gdy się nie będziesz pilnować to cie pochłonie, pożre ciebie, twoje ciało, twoje życie, czas i bliskich. Tej która pięknie i bujnie owocuje. Tej która działa jak narkotyk. Tej którą kochasz, ale cię zjada. Tej którą kochasz jak cię zjada.

I’m all ears,
I listen, decide, flies away…

I wandered somewhere,
I don’t know where,
I don’t know how,
I check off these goals,
I watch out for traps and swamps,
and I’m always afraid of getting too happy,
because someone always has it better,
because someone will always tell me I have it worse,
because something could always happen,
and enjoying it all will ruin everything,
and it will turn out that I rejoiced unnecessarily,
that all of it doesn’t matter after all,
and I’ll feel endlessly foolish,
so just in case,
I moderately rejoice
and set a neat row of new goals.

Zamieniam się w słuch,
nasłuchuje, decyduje, odlatuje…

Gdzieś zawędrowałam
sama nie wiem gdzie
sama nie wiem jak
odhaczam te cele
uważam na pułapki i bagna
i wciąż boję się żeby się nie ucieszyć za bardzo
bo zawsze ktoś ma lepiej
bo zawsze ktoś powie mi ze mam gorzej
bo zawsze coś się może wydarzyć
a cieszenie się to wszystko popsuje
i się okaże że niepotrzebnie się cieszyłam
ze to wszystko nieważne jednak
i będzie mi nieskończenie głupio
więc tak na wszelki wypadek
cieszę się umiarkowanie
i ustawiam równiutki rządek nowych celów

„Toto, I’ve got a feeling we’re not in Kansas anymore.” The Wizard of Oz

„Oh, you’re sure get there, if you only walk long enough.„ The Alice’s Adventures in Wonderland

„Toto. Mam wrażenie, że nie jesteśmy już w Kansas. „Czarownik z Oz.

„ Ach, na pewno się tam dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dość długo.” Alicja w krainie czarów.