Torrid air

„Gorące powietrze” olej na płótnie i panelu 50/30cm 2023 Anna Wypych
„Torrid air” oil on canvas and panel 20x12inch 50/30cm 2023 Anna Wypych

„Torrid air”

They say that an apple is the best choice
anything as long as you play their game

hot,
the air is steaming

the little bee no longer drinks tears
but lasts, remembered on the skin
in prosperity and joy

warmth,
forever pleasant.

„Gorące powietrze”

Opowiadają ze jabłko to najlepszy wybór
wszystko bylebyś grała w ich grę

gorąco,
powietrze paruje

pszczółka już nie pije łez
lecz trwa zapamiętana na skórze,
w dobrobycie radości

ciepło
na zawsze przyjemnie