„Long calm nap”

„Long calm nap” oil on canvas 50cm tondo, 20 in round 2020 Anna Wypych

Everything is blurred. No sharp edges. The structure is a little rough as if seen from behind fogged glasses. Like in a dream, like with no distance, like in sudden unexpected isolation, you have no context.
/
That feeling when you dream of a nap long enough to wake up „after” when everything will solve itself.
/
Harmony is short moments, not a permanent state to achieve.
/
I started this painting just before the epidemic reached my country, and thus before isolation began. It was created during its duration.

„Sen/długa spokojna drzemka”olej na płótnie 50cm tondo, 20 in round 2020 Anna Wypych

Wszystko jest rozmyte. Bez ostrych krawędzi. Struktura jest trochę szorstka, jakby widziana zza zaparowanych okularów. Jak we śnie, bez żadnego dystansu, jak w nagłej niespodziewanej izolacji, nie masz kontekstu.
/
To uczucie kiedy marzysz o drzemce wystarczająco długiej żeby obudzić się już „po”, kiedy wszystko się już samo rozwiąże.
/
Harmonia to krótkie momenty a nie upragniony stan do osiągnięcia.
/
Ten obraz zaczęłam tuż przed dotarciem epidemii do mojego kraju, a tym samym przez rozpoczęciem izolacji. Powstał w czasie jej trwania.