Sharing the light

„Sharing the light” The passage ritual 1, Diagonal 32 inch, 80cm oil on canvas 2019 Anna Wypych

That feeling when someone shares the light with you, even thou it seems to suffer from lack of it.

The passage ritual, diptych

two worlds meet
like weird mirrors
like two different dimensions
like the past with the future
two worlds are feeding each other
and you
meet yourself on the verge of change

/
This painting and the next one, The first and the second part of the diptych (still on my easel) are inspired by the competition – juried exhibition – „Secondary Meanings: Figural Diptychs” curated by Steven Alan Bennett and Dr.; Poets Artists. Unfortunately, I could not take part, but the idea was very tempting and I had to paint these paintings. This is the second time that these collectors inspired me to create! Previously it was „Venus/demon” and the exhibition „Vision of Venus / Venus’ Vision” also Poets Artists event. This was about the inspiration, meanwhile, the reason and purpose of painting this work are different. The painting was painted for the exhibition and thanks to the invitation of wonderful curators from Poland and will be presented at the exhibition in Gdansk Poland, January 2020.

„Dzieli się ogniem” Rytuał przejścia part 1, Tondo 80cm olej na płótnie 2019 Anna Wypych

To uczucie kiedy koś dzieli się z tobą ogniem, mimo ze wydaje się że nawet dla siebie go niema.

Rytuał przejścia, dyptyk

dwa światy się spotykają
jak dziwaczne lustra
jak dwa różne wymiary
jak przeszłość z przyszłością
dwa światy się karmią nawzajem
a ty
spotykasz siebie na skraju zmiany

/
Ten obraz jak i następny stanowiący drugą część dyptyku (jeszcze na mojej sztaludze) jest namalowany pod wpływem inspiracji pewnym konkursem – wystawą „Secondary Meanings : Figural Diptychs” curated by Steven Alan Bennett and Dr.; Poets Artists. Niestety nie mogłam wziąć udziału w konkursie ale pomysł i temat dobrze rozgościł się w mojej głowie i zaowocowało to tym właśnie obrazem. To już drugi raz gdy ci właśnie kolekcjonerzy zainspirowali mnie do malowania! (wcześniej była to „Wenus/demon” i wystawa „Vision of Venus/Venus’ Vision”). Tyle o inspiracjach, tymczasem powód i przeznaczenie tego obrazu jest inny. Obraz został namalowany na wystawę i dzięki zaproszeniu wspaniałych kuratorów z Polski i będzie prezentowany na wystawie w Gdańsku, w styczniu 2020.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.
Realized with financial support from the Pomorskie Voivodeship.