The Sparrow

„The Sparrow” oil on icon panel 12x16in 30/40cm Anna Wypych 2019

We know the sentence „a better sparrow in a hand than a canary on the roof”. There is simple wisdom in this, but yet so difficult to apply. This is a painting about innocence, wisdom, and looking with courage and hope into the future.

she knows
confidently holds the sparrow
and at the same time, she is that sparrow
somehow
she is the nest too

full of hope and ready for new

„Wróbel” olej na desce ikonowej 30/40cm Anna Wypych 2019

Znamy sentencję” lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu”. Jest w tej sentencji mądrość tak prosta a jednak trudna do zastosowania. To jest obraz o niewinności, mądrości, i patrzeniu z odwagą i nadzieją w przyszłość.

ona wie
pewnie trzyma wróbla
i jednocześnie jest tym wróblem
jakoś tak
jest też gniazdem

pełna nadziei i gotowa na nowe