The Night butterfly

„The Night butterfly” oil on icon panel 12x16in 30/40cm Anna Wypych 2019

This painting is the answer, or perhaps the next sentence to „Spiders – Feelings are like them, they vibrate when something is going on.” I felt the need to say something more. When I painted her, I imagined that these two ladies talk to each other like the past and the future would.

Hands as a night butterfly wings.
Now she sees it
clearly
it is right in front of her.
She is ready.

„Motyl nocny” olej na desce ikonowej 30/40cm Anna Wypych 2019

Ten obraz jest odpowiedzią a może następnym zdaniem do obrazu „Pająki – uczucia są właśnie takie, wibrują gdy coś się dzieje.” Czułam potrzebę żeby jeszcze coś dopowiedzieć. Malując go wyobrażałam sobie że te dwie Panie rozmawiają z sobą tak jak przeszłość z przyszłością by mogły.

Dłonie jak skrzydła nocnego motyla
Teraz to widzi
wyraźnie
dokładnie przed nią
Jest gotowa.