The fire reflection.

„The fire reflection.” oil on canvas 22/33cm 9×13 in 2019 Anna Wypych

I observe The mirror is a kind of glass I guess. Sometimes you have to broke it down to see something new. I observe the fire reflection in new shape. I observe the beginning of the beginning for a new path – with hope.

„Odbicia ognia.” olej na płótnie 22/33cm 9×13 in 2019 Anna Wypych

Lustro to rodzaj szkła jak sądzę. Czasami musimy je rozbić żeby zobaczyć coś nowego.