Ready – for the new


„Ready – for the new” oil on canvas 40/50 cm 16×20 in 2018 Anna Wypych

The smell of a warm salty water,

the sticky silence around you,
feel the vibrations,
that’s the new is coming

I’m ready.

All my art is about feelings, every painting is a thought and feeling – always positive – building, giving inner strength.

„Gotowa – na to co nowe” olej na płótnie 40/50 cm 16×20 in 2018 Anna Wypych

Zapach cieplej słonej wody,

lepka cisza cie otula wokół
czuje wibracje
to idzie nowe

jestem gotowa.

Cała moja twórczość jest o uczuciach, każdy obraz jest myślą i uczuciem – zawsze pozytywnym – budującym i dodającym wewnętrznej siły.