The Rocket weaved from the colors of hope.

„The Rocket weaved from the colors of hope” oil on canvas 24×35 inches 60/90cm 2018

(try to read it slowly, like tasting very sweet dessert)

Salty smell of the sea …
texture of a wet sand under naked feet
gentle, cool wind on your skin …

You feel as your muscles relax, the same as your mind
you feel lightly
you are only here, right in this place and moment.
/
The little girl was drawing
rockets in the sand on the beach,
was weaving the colors of hope.
Big girl
give back to the ground/earth all hypothetical versions,
all options, possibillities,
reflections of decisions and mistakes.

She looks at her work.
Now it is what it is. Done.
She will get in and fly away.
Somehow.
For that adventures.
See You! Bye!

„Rakieta utkana z kolorów nadziei” olej na płótnie 60/90cm 2018

(spróbuj czytać to powoli, jak smakowanie bardzo smacznego deseru)

Słony zapach morza…
faktura mokrego pasku pod gołymi stopami
delikatny chłodny wiatr na twojej skórze…

Czujesz jak razem z twoimi mięśniami rozluźnia się umysł
czujesz się lekki
jesteś tylko tu, w tym miejscu i momencie.
/
Mała dziewczynka rysowała
w piasku na plaży rakiety,
zaplatała kolory nadziei.
Duża
oddaje ziemi/planecie wszystkie hipotetyczne wersje,
wszystkie opcje,
odbicia decyzji i błędów.

Patrzy na dzieło.
Teraz już jest jak jest. Gotowe.
Wsiądzie i odleci.
Jakoś.
Na te swoje przygody.
To lecę! Pa!