Spiders – Feelings are like them, they vibrate when something is going on.

„Spiders – Feelings are like them, they vibrate when something is going on.”
oil on canvas 40/50 cm 16×20 in 2018

Her inner colony

In a middle of,
just a moment after….
A second before….

They are vibrating
mingled
she is self-healing

deep slowly breath
and slightly moves forward.
Always in a wander.

 

Emotions are like spiders, like a colony of ants. Like an army. Sometimes you have to do council.

 

„Pająki – uczucia są właśnie takie, wibrują gdy coś się dzieje.”
olej na płótnie 40/50cm 16×20 in 2018

 

 

Jej wewnętrzna kolonia

Gdzieś po środku,
chwilę po ….
Sekundę przed .…

Wibrują
poruszone
uzdrawia się sama

głęboki powolny wdech
i lekko rusza się do przodu.
Zawsze w wędrówce.

 

 

Emocje są jak pająki, jak kolonia mrówek. Jak wojsko. Czasem trzeba zrobić naradę.