„When you squint your eyes…”

„When you squint your eyes from the sun, you almost see her avatar” oil on canvas 40/50 cm 16×20 in 2018

Reminiscence of that summer
Really sunny beach
the smell of hot sand
with a slight hint of chlorine.

When you squint your eyes from the sun, you almost see her avatar
somewhere just behind the field of scoring, in the corner of an eye.
Girls like her are like dragons
extremely rare.

/
I squint my eyes from the sun
feel like my skin almost itch from the sun

soft smile

today
just do not care about anything
such a pleasant feeling. Such powerful.
I will care later
maybe.

Pure light – shining day – happiness does not happen – you have to catch it.


„Gdy mrużysz oczy od słońca, prawie widzisz jej awatara” olej na płótnie 40/50cm 2018

Wspomnienie tamtego lata
Bardzo gorąca plaża
zapach rozgrzanego piasku

z lekką nutą chloru.

Gdy mrużysz oczy od słońca, prawie widzisz jej awatara
gdzieś tuz za polem widzenia, w kąciku oka.
Dziewczyny jak ona są jak smoki
ekstremalnie rzadkie.

/

Mrużę oczy od słońca
czuje jak prawie piecze mnie skóra

miękki uśmiech

dziś
zupełnie nic mnie nie obchodzi
jakie to przyjemne uczucie. Potężne.
Później się poprzejmuję
może.

Czyste światło – świetlisty dzień – szczęście się nie przydarza – je się łapie.