Insect – Lick Where It Hurts

„Insect – Lick Where It Hurts” Feast 4, Oil on panel 9x12inch 22/30cm 2022 Anna Wypych
„Owad – poliżę gdzie boli” Uczta 4, olej na panelu 23/30cm 2022 Anna Wypych

„Insect – Lick Where It Hurts”, the last painting from the series is a calmer ending (last so far). To tell the truth, I am not sure what I meant in it, but I knew it had to look exactly like this. An insect that stings and feeds on it at the same time. She allows it, and she wants to lick the wound or eat the insect? The uncertainty and the sweetly spicy taste of the painting touch some deeper layers in us.

„Owad – poliżę gdzie boli” ostatni obraz z cyklu jest spokojniejszym zakończeniem serii (jak na razie). Prawdę mówiąc sama niej jestem pewna o co mi w nim chodziło, ale wiedziałam ze ten obraz musi dokładnie tak wyglądać. Owad który żądli, a jednocześnie żywi się nią. Ona na to pozwala, i chce polizać ranę, a może zjeść owada? Niepewność i słodko pikantny smak obrazu dotyka jakiś głębszych warstw w nas.