The Water

„The water” oil on canvas 20×27,5 inch 50/70cm 2018

When black water undermine your foundations,
you have to evolve.

/

„The Water / Woda”

wind from the sea
you are on the shore edge
blows just above the water

through millions of miles
millions of years
exactly to you
precisely right now
omnipresent
you feel it on your cheeks
breath of the earth

Ever since I remember, we were going with my mother and sister, three of us, to the water. Just to look at the waves, feel the sea. It was always calming me down, always have something magical in. It’s probably kind of bound, because I am still doing it, but now, with my child. Our Baltic sea is beautiful, and the water in its immensity and power is something unique.

Thank You Thomas Provost for very inspiring conversation!

„Woda” olej na płótnie 50/70cm 20/27,5 inch 2018

Kiedy czarna woda podmywa twoje fundamenty,
musisz ewoluować.

/
„Woda”

podmuch znad morza
stoisz nad brzegiem
a on leci tuż nad wodą
miliony mil
miliony lat
właśnie do ciebie
właśnie teraz
wszechobecny
czujesz go na policzkach
oddech ziemi

Odkąd pamiętam jeździłyśmy z mamą i siostrą, we trzy, nad wodę. Tak tylko popatrzeć na fale, poczuć morze. Zawsze mnie to uspokajało, zawsze miało coś magicznego w sobie. To chyba jakiś rodzaj więzi bo dalej jeżdżę, tylko teraz z moim dzieckiem. Nasz Bałtyk jest przepiękny, a woda w swym ogromie i potędze jest czymś niesamowitym.

Dzięki Thomas Provost za inspirującą rozmowę !