My beloved sea

„My beloved sea” W30 oil on canvas 12×16 in 30/40cm 2022
„Moje kochane morze” W30 olej na płótnie 30/40cm 2022

Pomeranian Voivodeship
Realized with the financial support of the Pomeranian Voivodeship.

Województwo Pomorskie
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.