Diptych „The Gate”

„The Gate – guardian of the passage” oil on canvas 40/50cm 16x20in 2021 Anna Wypych
„Gate – the other side” oil on canvas 30/40cm 12×16 in 2021 Anna Wypych

„Brama – strażniczka przejścia” olej na płótnie 40/50cm 16x20in 2021 Anna Wypych
„Brama – druga strona” olej na płótnie 30/40cm 12×16 in 2021 Anna Wypych

imagine
you see her
somewhere on your path
looks like an ordinary case
but somewhere in the corner of your eye


you feel the movement
you sense the other side
will you take a step?

wyobraź sobie
spotykasz ja
gdzieś na swojej drodze
i niby zwykła sprawa
ale gdzieś w kąciku oka

wyczuwasz ruch
przeczuwasz drugą stronę
zrobisz krok?