100 hours

4 11

„100 hours of work to show one little thoughtfulness, after which nothing is the same” oil on canvas, 60/100cm, 24/39 inch, 2013

I paint what I feel, sometimes it takes realistic, classical form and sometimes I use very expressive ways, however,I always concentrate on the man. I draw inspiration from everyday simple things that after a while of thinking usually leads me to a general philosophical meditations,to these thoughts and questions that appear on the border everyday almost subconsciously, but I think that they make us who we are. I like to think that these are not just moments of numbness, accidentally lost a second, but that for a while moving to another space-time.

„100 godzin pracy żeby pokazać jedno małe zamyślenie, po którym nic już nie jest takie samo.” olej na płótnie, 60/100cm, 2013

Maluję to co czuję, czasem przybiera to formę realistycznego, klasycznego malarstwa a czasem używam bardzo ekspresyjnych środków malarskich jednak zawsze koncentruję się na człowieku. Inspirację czerpię z codziennych prostych spraw które po dłuższym zastanowieniu zwykle prowadzą mnie do ogólniejszych filozoficznych rozmyślań, do tych myśli i pytań które pojawiają się na granicy codzienności prawie podświadomie, jednak myślę że to one składają się na to kim jesteśmy. Lubię myśleć że to nie są tylko chwile odrętwienia, przypadkowo zgubione sekundy, ale że na chwilę przenosimy się wtedy do innej czaso-przestrzeni.