The Fire 2018-2022

The Fire has appeared in my paintings for a long time. First, as warm light, as if reflected from behind the edge of the painting. Initially distant, with time the warm light became clearer and at some point, it appeared as the fire in its true form. This is probably my nature, that I like to alternate extremes and jump from the theme of fire to water and back in my work.

Ogień już od bardzo dawna pojawiał się w moich obrazach. Najpierw jako ciepłe światło, odbite jakby zza krawędzi obrazu. Początkowo odległe, z czasem ciepłe światło stawało się coraz wyraźniejsze, aby w pewnym momencie pojawiać się już jako ogień w prawdziwej postaci. Taka już chyba moja natura, że lubię przeplatać skrajności i skakać z motywu ognia na wodę i z powrotem, w mojej twórczości.

„Eksplozja” 12/12cm 5x5in olej na panelu, 2023 Anna Wypych
„Explosion” 12/12cm 5x5in oil on panel, 2023 Anna Wypych

„Ogień” 20/20cm 8x8in olej na panelu, 2023 Anna Wypych
„Fire” 20/20cm 8x8in oil on panel, 2023 Anna Wypych

„Flaming but not burnt” oil on panel 12x24inch 30/60cm Anna Wypych
„Płąnące ale nie spolone” olej na panelu 30/60cm 2023 Anna Wypych

„Fire” oil on panel 12/12cm 5x5inch 2022 Anna Wypych
„Ogień” olej na panelu 12/12cm 5x5inch 2022 Anna Wypych

„The Mood” oil on canvas 16/20inch 40/50cm 2022 Anna Wypych
„Nastrój” olej na płótnie 40/50cm 2022 Anna Wypych

more: https://annawypych.com/?p=4853

„Your fire can’t touch me – ultimate resistance – summary of 2022” oil on canvas 39,5×31,5inch, 100/80cm 2022 Anna Wypych

more: https://annawypych.com/?p=4792

„Good Will-o’-the-wisp ” oil on canvas 20x24inch 50/60cm 2021 Anna Wypych

more: https://annawypych.com/?p=4452

„She the fire.” oil on canvas 39.5 x 27.5 inch 100/70cm  Anna Wypych 2021

more: https://annawypych.com/?p=3726

„Hotness” oil on panel 20/25cm 8x10inch 2020 Anna Wypych
more: http://annawypych.com/?page_id=2036

„That obvious true, there are many of you… „ oil on canvas 39×24 in 100/60cm 2020 Anna Wypych
more http://annawypych.com/?p=3180

„Sharing the heat” oil on panel 20/20cm 8x8in 2020 Anna Wypych
more: http://annawypych.com/?page_id=2036

„Lighting a fire” oil on panel 20/20cm 8x8in 2020 Anna Wypych
more: http://annawypych.com/?page_id=2036

„Tiny light 2” oil on panel 10/15cm 4x6in 2020 Anna Wypych
more: http://annawypych.com/?page_id=2036

„Tiny light 1” oil on panel 10/15cm 4x6in 2020 Anna Wypych
more: http://annawypych.com/?page_id=2036


„Fundamental thing” oil on canvas 40/50cm 16x20inch 2018 Anna Wypych
more:
http://annawypych.com/?p=2279

„The fire reflection.” oil on canvas 22/33cm 9×13 in 2019 Anna Wypych
more:
http://annawypych.com/?p=2461


„The Vestals – protectors of inner fire” oil on canvas 39.5 x 27.5 inch 100/70cm  Anna Wypych 2019
more:
http://annawypych.com/?p=2493

„Fire in the dark” oil on panel 20/20cm 8×8 inch 2018 Anna Wypych

„Only with you” oil on panel 20/20cm 8x8in 2018 Anna Wypych

„Deep in thoughts” oil on panel 20/20cm 8×8 inch 2018 Anna Wypych

„Sleeping cat” oil on canvas 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019

„There You are!” oil on canvas 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019

„Best friend” oil on canvas 20/20cm 8×8 inch Anna Wypych 2019

„Study of fire 01” 7/10cm, 3x4in oil on panel 2019 

„Study of fire 02” 12,5/18cm, 5x7in oil on panel 2019

„The Pirates” 8,5/16cm, 3,5×6,5in oil on panel 2019

„Study of the fire 03 – fireplace” 8,5/8,6cm, 3,5×3,5in oil on panel 2019

„Campfire in the forest.” oil on wooden board 10x12inch 25x30cm 2019 Anna Wypych

„Warmth” oil on wooden board 10x12inch 25x30cm 2019 Anna Wypych

„Night” oil on panel 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019

„Sharing the light” The passage ritual 1, Diagonal 32 inch, 80cm oil on canvas 2019 Anna Wypych
more:
http://annawypych.com/?p=2692

„Own Light” oil on panel 25/30cm 10×12 in 2020 Anna Wypych
more: http://annawypych.com/?p=3171

„Flame” oil on panel 20/20cm 8x8in 2020 Anna Wypych
more: http://annawypych.com/?page_id=2036