Warm

„Warm” ERO 20/30cm 8x12in oil on panel, 2023 Anna Wypych

Impossible image. It cannot be published on social media. Impossible. Invisible. Accused of the worst intentions, but in my opinion completely innocent. If I had to put into words what I meant, I would say the word „warm”.

„Ciepło”ERO 30/30cm 8x12in olej na panelu, 2023 Anna Wypych

Niemożliwy obraz. Nie da się go opublikować w social media. Niemożliwy. Niewidoczny. Posądzany o same najgorsze intencje, jednak w mojej opinii zupełnie niewinny. Gdybym musiała w słowach powiedzieć o co mi chodziło, powiedziałabym słowo: „ciepło”