Weird story

„Weird story” oil on canvas 39,5×23,5 inch 60/100cm Anna Wypych 2023
„Dziwna historia” olej na płótnie 60/100cm Anna Wypych 2023

Let’s imagine a romantic scene. The admirer is close to his partner and we feel that he wants to kiss her. She is shy, blushing, her face is tilted downwards. A very romantic moment. The admirer gently touches her chin and lifts her face. And there is surprise, he sees not two eyes, but a dozen…

Big eyes have always been a symbol of beauty. The beautiful big eyes of ladies are praised, people of both sexes are particularly sensitive to react strongly to big eyes, because children have proportionally large eyes in relation to the face. It’s a matter of survival and it’s in our genes. But, there is also a saying that fear has big eyes. In mass culture, there are also often enlarged eyes – elven, manga, or alien. After all, the eyes are the mirror of the soul, as we belief.

I want a strong red
unbridled red
I want a naked body warm and soft
I want the truth, moles and hairs.

I think I got bored with realism, with what is normal, I don’t think probable reality is enough for me anymore. I also reject perfection because I associate it with weakness and fear. Because in my opinion, it is based on fear and weakness and lack of acceptance. Proving something and all that stuff is exhausting, and truly not worth the effort. Anyway, that’s true for me right now. So let’s let go of the railing, let’s dive into the mud, let’s taste the madness. Because life is too short for perfection, and we only have one.

Wyobraźmy sobie romantyczną scenę. Adorator jest blisko partnerki i czujemy, że chce ją pocałować. Ona nieśmiała, zawstydzona, ma pochylona w dół twarz. Scena niezwykle romantyczna. Pan delikatnie dotyka jej podbródka i unosi twarz. A tam, niespodzianka, patrzy na niego nie dwoje oczu a tuzin…

Duże oczy od zawsze były i są symbolem piękna. Zachwala się piękne duże oczy pań, ludzie obu płci są szczególnie wrażliwi żeby silnie reagować na duże oczy, bo dzieci maja proporcjonalnie duże oczy w stosunku do twarzy. To jest kwestia przetrwania i mamy to w genach. Ale, jest też powiedzenie, że strach ma wielkie oczy. W kulturze masowej też często występują powiększone oczy – elfowe, mangowe, lub kosmitów. W końcu oczy to zwierciadło duszy, podobno.

chce mocnej czerwieni
czerwieni rozpasanej
chce ciała nagiego ciepłego miękkiego
chce prawdy, pieprzyków i włosków.

Chyba się znudziłam realizmem, tym co normalne, chyba już mi nie wystarcza prawdopodobna rzeczywistość. Odrzucam też perfekcje bo kojarzy mi się ze słabością i lękiem. Bo moim zdaniem podstawą jej jest lęk i słabość oraz brak akceptacji. Udowadnianie czegos i tym podobne rzeczy są strasznie wyczerpujące, i tak naprawdę niewarte wysiłku. W każdym razie to jest prawda dla mnie teraz w tym momencie. Więc puśćmy się poręczy, zanurzmy się w błocie, poczujmy smak szaleństwa. Bo życie zbyt krótkie jest na perfekcję, i mamy je tylko jedno.