Joyful Peace

„Joyful Peace” oil on canvas 20×27,5 inch 50/70cm 2022 Anna Wypych
„Radosny spokój” olej na płótnie 50/70cm 2022 Anna Wypych

This is a very personal painting for me. It is a memento of exceptional holidays, the kind for which you save money and wait for several years. At the same time, it is also an important point on the internal path that I have gone through in the last year, I have always set myself very ambitious goals, but I’m done with the race/run/fight / proving things. Now is the time for an ambitious goal of a different kind – I decided to take care of myself so that joyful peace became my main state/feeling.

A portrait of the most beautiful beach I’ve ever been to, Florida, one of the beaches in St Augustine.

To dla mnie bardzo osobisty obraz. To pamiątka z wyjątkowych wakacji, takich na które się zbiera i czeka kilka lat. Jednocześnie to też ważny punkt na drodze wewnętrznej jaką przeszłam w ciągu ostatniego roku, zawsze stawiałam sobie bardzo ambitne cele, ale dość już mam wyścigu/biegu/walki/udowadniania. Teraz przyszedł czas na ambitny cel z innego rodzaju – postanowiłam zatroszczyć się o siebie, tak aby radosny spokój stał się moim głównym stanem/uczuciem.

Portret najpiękniejszej plaży na jakiej byłam, Floryda, jedna z plaż w St Augustine.