Mini paintings 2023

Another edition of my mini paintings.

Kolejna edycja moich mini obrazów.

„Touching play” oil on panel 20/25cm 8x10in 2022/2023 Anna Wypych
„Zabawa w dotykanie” olej na panelu 20/25cm 8x10in 2022/2023 Anna Wypych

„Her flower” oil on panel 20/25cm 8x10in 2022/2023 Anna Wypych
„Jej kwiat” olej na panelu 20/25cm 8x10in 2022/2023 Anna Wypych

„Two onions” oil on panel 12/12cm 5x5in 2022 Anna Wypych
„Dwie cebule” olej na panelu 12/12cm 5x5in 2022 Anna Wypych