Playing with food.

Playing with food. ” Feast 2, oil on canvas 16x39in 40/100cm 2021 Anna Wypych

Zabawa jedzeniem” Uczta 2, olej na płótnie 40/100cm 2021 Anna Wypych

Looking at this painting, we have a strong impression that there is a plot and a strongly marked story. This time I won’t tell you the story. Let me just say that while painting I listened to the books (audiobooks) of the Polish fantasy author Aneta Jadowska (my favorite!). It is not a specific person, it does not refer to the plot of her books directly, but it is someone who could live in her world. Maybe in the Triple Alliance city, or in Torn….

Aneta Jadowska writes novels full of witches, vampires and werewolves, but I like her books because the women in her stories are causative.

More about series „Feast” https://annawypych.com/?page_id=4221

Patrząc na ten obraz mamy silne wrażenie że jest tam fabuła, i mocno zaznaczona historia. Tym razem jej wam nie opowiem. Powiem tylko że malując słuchałam książek polskiej autorki fantastyki Anety Jadowskiej (moja ulubiona!). Nie jest to żadna konkretna osoba, nie nawiązuje do fabuły jej książek bezpośrednio, ale jest to ktoś kto mógłby żyć w jej świecie. Może w Trójprzymierzu, albo w Tornie….

Aneta Jadowska pisze powieści pełne wiedźm wampirów i wilkołaków ale lubię jej książki dlatego że kobiety w jej historiach są sprawcze.

Więcej o serii „Uczta” https://annawypych.com/?page_id=4221