Pangea

„Pangea – looking straight at the sun.” oil on canvas 16x39in 2021 Anna Wypych
„Pangea – patrząc prosto w słońce. „ olej na płótnie 40/100cm 16x39in 2021 Anna Wypych

„Pangea – looking straight at the sun.” oil on canvas 16x39in 2021 Anna Wypych

Pangea – the supercontinent that existed on Earth between 300 and 180 million years ago. The word „Pangea” comes from Greek and freely translated means „All Earth”. In Jura, the disintegration of Pangea began, its individual fragments began to move away from each other, and oceans formed between them. With time, the system of continents as we know it today was formed.

In recent times, perhaps for the first time in human history, we have all had a similar experience at almost the same time. Hence the question of humanity as one group which, despite its differences, constitutes one whole.

„Pangea – patrząc prosto w słońce. „ olej na płótnie 40/100cm 16x39in 2021 Anna Wypych

Pangea – superkontynent istniejący na Ziemi w okresie pomiędzy 300 a 180 milionów lat temu. Słowo „Pangea” pochodzi z greki i w wolnym tłumaczeniu znaczy „Wszechziemia”. W jurze, rozpoczął się rozpad Pangei, poszczególne jej fragmenty zaczęły się od siebie oddalać, a między nimi powstawały oceany. Z czasem uformował się układ kontynentów jaki znamy dzisiaj.

W ostatnim czasie, prawdopodobnie po raz pierwszy w historii ludzkości, dosięgło nas wszystkich podobne doświadczenie w prawie tym samym czasie. Stąd nasuwa się pytanie o ludzkość jako jedną gromadę, która mimo różnic, stanowi jedną całość.