2020 Solo show at The Abend Gallery

Point of change – thought.
Solo show at The Abend Gallery, Denver, CO USA December 2020

Punkt zmiany – myśl.
Wystawa indywidualna w Abend Gallery, Denver USA, Gdudzień 2020.

Point of change – thought.

This is where it all begins, when you become aware of something, sitting alone, looking at the water, watching the fire, walking in the woods – contact with nature allows you your tired, stagnant mind to stretch. The most difficult thing is to realize something, but when it does, change is inevitable.

The elements.

We have global epidemics, the world will not be the same anymore and we all will be different than before forever. There has been a shift towards nature, in my work. I started to feel a deep need to draw strength from it. So we have earth – life, nature with its element, energy, and life-giving force. We have a fire with its resoluteness, uncompromisingness, determination, and, of course, warmth. We also have water with slow irresistible power. I have mixed these ingredients into my own system to share good energy. I also added something more, a little magic, because sometimes reality is not enough.

Punkt zmiany – myśl.

Od tego się wszystko zaczyna, gdy sobie cos uswiadomisz, siedzac samemu, patrzac w wode, przygladajac się ogniowi, spacerujac po lesie – kontakt z natura pozwala przeciągnąć zmęczony zastały umysł. A przecież najtrudniej jest sobie cos uswiadomic, ale gdy to już się stanie zmiana jest nieunikniona.

Żywioły.

Mamy światową epidemie, świat już niebedzie taki sam a my wszyscy już zawsze będziemy inni niż przed. U mnie w twórczości nastąpił zwrot ku naturze. Tak strasznie zaczełam potrzebować czerpać z niej siłę. Mamy więc ziemie – zyli życie, nature z jej żywiołem, energią i życiodajną siłą. Mamy ogień z jego rezolutnością, bezkompromisowościa, zdecydowaniem no i oczywiście ciepłem. Mamy tez wodę z powolną nieodpartą mocą. Zmieszałam te składniki w mój włąsny układ aby dzielic się dobrą energią. Dodałam tez coś więcej, tez troszke magii, bo czasem rzeczywistość to za mało.