Mini paintings 2017-2020


Recently I have fallen in love with tiny formats, pocket-sized ones that you can almost hide in your pocket taking home. Light forms about quick moments, light feelings, everyday matters, covered from a different side – fabulous, magical, bringing a bit of positivity and a smile into everyday life.

.
Ostatnio zakochałam się w malutkich formatach, kieszonkowych takich które niemalże można schować do kieszeni zabierając do domu. Lekkie formy o krótkich chwilach, lekkich uczuciach, codziennych sprawach ujętych trochę i innej strony – bajkowej, magicznej, wnosząc trochę pozytywności i uśmiechu w codzienność.
 


„Francis in 10 minutes” 11/15cm olej na panelu 2020

„Franciszek w 10 minut” oil on panel 4,5in x 6in 2020


„Kicia” oil on panel 2,5x5inch 6,5/13cm 2020 Anna Wypych

„Kicia” olej na panelu 6,5cm/13cm 2020 Anna Wypych


„The Rebel” oil on panel 8x8in 20/20cm Anna Wypych

„Rebeliantka” olej na panelu 20/20cm Anna Wypych


„Calmenss” Water 11, oil on panel 20/25cm 8x10inch 2020 Anna Wypych

„Spokój” Woda 11, olej na panelu 20/25cm 2020 Anna Wypych


„Hotness” oil on panel 20/25cm 8x10inch 2020 Anna Wypych

„Gorąco” olej na panelu 20/25cm 2020 Anna Wypych„Tiny light 2” oil on panel 10/15cm 4x6in 2020 Anna Wypych

„Malutkie światło 2” olej na desce 10/15cm 2020 Anna Wypych

Painted for the solo show „Point of change – thought.” December 2020, The Abend Gallery, Denver, CO, USA.
More about the show: http://annawypych.com/?page_id=3195


„Tiny light 1” oil on panel 10/15cm 4x6in 2020 Anna Wypych

„Malutkie światło” olej na desce 10/15cm 2020 Anna Wypych

Painted for the solo show „Point of change – thought.” December 2020, The Abend Gallery, Denver, CO, USA.
More about the show: http://annawypych.com/?page_id=3195


„Lighting a fire” oil on panel 20/20cm 8x8in 2020 Anna Wypych

„Rozpalając ogień” olej na desce 20/20cm 2020 Anna Wypych

Painted for the solo show „Point of change – thought.” December 2020, The Abend Gallery, Denver, CO, USA.
More about the show: http://annawypych.com/?page_id=3195


„Sharing the heat” oil on panel 20/20cm 8x8in 2020 Anna Wypych

„Dzieląc się ciepłem” olej na desce 20/20cm 2020 Anna Wypych

Painted for the solo show „Point of change – thought.” December 2020, The Abend Gallery, Denver, CO, USA.
More about the show: http://annawypych.com/?page_id=3195


„Flame” oil on panel 20/20cm 8x8in 2020 Anna Wypych

„Płomień” olej na desce 20/20cm 2020 Anna Wypych

Painted for the solo show „Point of change – thought.” December 2020, The Abend Gallery, Denver, CO, USA.
More about the show: http://annawypych.com/?page_id=3195


„Blue” water 7, oil on panel 10/15cm 4x6in Anna Wypych 2020
„Niebieska” woda 7, olej na desce 10/15cm Anna Wypych 2020

Painted for the solo show „Point of change – thought.” December 2020, The Abend Gallery, Denver, CO, USA.
More about the show: http://annawypych.com/?page_id=3195


„Popi” oil on panel 4x6in 10x15cm Anna Wypych 2020

„Popi” olej na desce 10x15cm Anna Wypych 2020


„Siren” oil on icon panel 8x12in 20/30cm 2020 Anna Wypych
When You don’t look..

„Syrena” olej na desce ikonowej 20/30cm 2020 Anna Wypych
Kiedy nie patrzysz….

more: http://annawypych.com/?p=3119


„Quiet evening” water 10, oil on panel 11,3/19,8cm 4,5x8in Anna Wypych 2020

„Spokojny wieczór” woda 10, olej na desce 11,3/19,8cm Anna Wypych 2020


„Smell of warm water” water 9, oil on panel 11,3/19,8cm 4,5x8in Anna Wypych 2020

„Zapach ciepłej wody” woda 9, olej na desce 11,3/19,8cm Anna Wypych 2020
Permanent collection of the Museum of Gdynia


„The storm is coming.”water 8, oil on panel 10x15cm 4x6in Anna Wypych 2020

„Idzie burza.” woda 8, olej na desce 10x15cm Anna Wypych 2020


„Watching sun” water 6, oil on panel 13/18,5cm 5×7,5in 2020 Anna Wypych
„Patrząc w słońce” woda 6, olej na desce 13/18,5cm 2020 Anna Wypych


„That place where water meets sand” water 5, oil on panel 12/18cm 5x7in 2020 Anna Wypych
„To miejsce gdzie woda spotyka piasek” Woda 5, olej na desce 12/18cm 2020 Anna Wypych


Study of the sea 04” 13/18cm, 5x7in oil on panel 2020
That feeling of calm when you look at the waves ….

Studium morza 04” 13/18cm olej na desce 2020
To uczucie spokoju kiedy patrzysz na fale….


„The folk tales” oil on panel 8x8in 20/20cm 2020 Anna Wypych
Folk tales – each of them contains a woman like that…

„Opowieści ludowe” olej na desce 20/20cm 2020 Anna Wypych
Opowieści ludowe – każda z nich ma w sobie taką kobietę …


„Piwonia 1” olej na desce 7/10cm 2019

„Peony 1” oil on panel 3×4 in, 7/10cm 2019

„Piwonia 2” olej na desce 7/10cm 2019

„Peony 2” oil on panel 3×4 in, 7/10cm 2019


„Night” oil on panel 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019
That feeling when You find what You were looking for.

„Noc” olej na desce 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019
To uczucie kiedy znajdziesz to czego szukałaś/łeś.


„Warmth” oil on wooden board 10x12inch 25x30cm 2019 Anna Wypych

This moment when you feel the warmth deep inside, in your heart and soul.

„Ciepło” olej na desce 25x30cm 2019 Anna Wypych

Ten moment kiedy czujesz ciepło głęboko w środku, w sercu i duszy.


„Study of the sea 03” 11/20cm, 4,5x8in oil on panel 2019
„When the sand and sea spirits mix”

„Studium morza 03” 11/20cm olej na desce 2019
„Gdy mieszają się duch pisaku i morza”


„Campfire in the forest.” oil on wooden board 10x12inch 25x30cm 2019 Anna Wypych
That feeling when you rest during your travel.

„Ognisko w lesie.” olej na desce 25x30cm 2019 Anna Wypych
To uczucie, gdy odpoczywasz w drodze.


„Blue eye” 2 oil on panel 7/10cm 3×4in 2019 Anna Wypych

„Niebieskie oko” 2 olej na desce 7/10cm 2019 Anna Wypych


„Study of the sea 02” 10/15cm, 4x6in oil on panel 2019

„Studium morza 02” 10/15cm olej na desce 2019


„Study of the fire 03 – fireplace” 8,5/8,6cm, 3,5×3,5in oil on panel 2019

„Studium ognia 03 – kominek” 8,5/8,5cm olej na desce 2019


„The Pirates” 8,5/16cm, 3,5×6,5in oil on panel 2019


„Piraci” 8,5/16cm olej na desce 2019 


„Study of fire 02” 12,5/18cm, 5x7in oil on panel 2019

„Studium ognia 02” 12,5/18cm olej na desce 2019


„Study of fire 01” 7/10cm, 3x4in oil on panel 2019 

„Studium ognia 01” 7/10cm olej na desce 2019 


„Sea” oil on board 4,5x8inch 11x20cm 2019 Anna Wypych

Anyone who knows me, know how much I love the place where I live and the Baltic Sea.

„Morze” olej na desce 11x20cm 2019 Anna Wypych

Każdy kto mnie zna wie jak bardzo kocham miejsce gdzie żyję i morze Bałtyckie.


„Homemade dragon” oil on wooden board 10x12inch 25x30cm 2019 Anna Wypych

It’s a feeling when you cuddle your own predator.

„Domowy smok” olej na desce 25x30cm 2019 Anna Wypych

To uczucie kiedy tulisz swojego własnego drapieżnika.


„Red eye” oil on panel 8,5/11cm 3,5×4,5in 2019 Anna Wypych

„Czerwone oko” olej na desce 8,5/11cm 2019 Anna Wypych


Cats Triptych

Night things, warm thoughts and slowly resting in light of the fire. All Cats like to walk their paths and warm themselves by the fire.

Nocne sprawy, ciepłe myśli i powolne odpoczywanie w świetle ognia. Wszystkie Koty lubią chodzić swoimi ścieżkami i grzać się przy ogniu.


„Best friend” oil on canvas 20/20cm 8×8 inch Anna Wypych 2019

That feeling when you know you have the best team ever.

„Najlepszy przyjaciel” olej na płótnie 20/20cm 8×8 inch Anna Wypych 2019

To uczucie kiedy wiesz, że masz najlepszą drużynę.

„There You are!” oil on canvas 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019

That feeling when you greet someone you love.

„Tutaj jesteś!” olej na płótnie 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019

To uczucie kiedy witasz kogoś kogo kochasz.

„Sleeping cat” oil on canvas 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019
That feeling when You did realize that have a companion.

„Spiący kot” olej na płótnie 20/20cm 8×8 inch AnnaWypych 2019
To uczucie kiedy zdajesz sobie sprawę że masz towarzysza.


„Deep in thoughts” oil on panel 20/20cm 8×8 inch 2018 Anna Wypych

That pleasant feeling when you think about …

„Zamyślona” olej na płótnie 20/20cm 2018

To przyjemne uczucie gdy myślisz o….


„Only with you” oil on panel 20/20cm 8x8in 2018 Anna Wypych
That feeling when you know that you are not alone. That person with whom everything is better.

„Tylko z tobą” olej na desce 20/20cm 2018 Anna Wypych
To uczucie kiedy wiesz że nie jesteś sama/sam. Ta osoba z którą wszystko wydaje się lepsze.


„Fire in the dark” oil on panel 20/20cm 8×8 inch 2018 Anna Wypych

That feeling when you are playing with a little too hot wax…

„Ogień w ciemności” olej na desce 20/20cm 2018 Anna Wypych

To uczucie kiedy bawimy się ciut zbyt gorącym woskiem…


„I’ve got you” oil on panel 11/15cm 4x6in 2018

„Mam cię” olej na drewnie11/15cm 2018 


„Can’t wait” oil on panel 19/25cm 7x9in 2018

„Nie może się doczekać” olej na drewnie 19/25cm 7x9in 2018


„Little Flower” oil on foam, 10/15cm 2017

„Kwiatek” olej na piance, 10/15cm 2017


„Tiny precious” oil on foam panel, 10/15cm 4x6in 2017

„Mały skarb” olej na piance, 10/51cm 4x6in 2017