Brave.


„Brave.” Oil on canvas, 12x16in 30/40cm 2020 Anna Wypych 

That feeling when you can’t be more prepared, and you are just „before” something. When there is nothing else to do but start, take this step and let events flow. When you rub your hands in suspense because you know how much will be going on soon, and you are a little afraid of change, but at the same time you can’t wait. Brave.


„Odważna.” olej na płótnie, 30/40cm 2020 Anna Wypych

To uczucie kiedy już nie da się bardziej przygotować, i jesteś tuż „przed”. Kiedy nie pozostaje nic innego jak tylko zacząć, zrobić ten krok i pozwolić wydarzeniom płynąć. Kiedy zacierasz ręce w napięciu bo wiesz ze będzie się działo i trochę boisz się zmiany, ale jednocześnie nie możesz się doczekać. Odważna.